Pisanje slogana može da bude mukotrpan proces. Nešto tako kratko zapravo iza sebe može da ima mesece i mesece rada. Slogan treba da na pristupačan način prenese javnosti suštinu vaše firme. Vaša misija, vizija, identitet, filozofija poslovanja, ciljevi, sve to treba da stane u jednu rečenicu. Ta rečenica zaista ima težak zadatak. Mnogo razmišljanja je iza svakog slogana i ukoliko ne sanjate idealno rešenje ili ukoliko vam inspiracija samo jedan dan ne padne s neba, moraćete da se pomučite oko…