HR menadzment

Rad na sebi – Proaktivnost – Website Design Article

Najvredniji zaposleni jesu oni koji su proaktivni, koji drže kontrolu nad različitim problemskim situacijama, vešti su u predviđanju i umeju da reaguju preventivno. To su oni koji ne čekaju na odgovore i rešenja, već ih aktivno otrkivaju i sprovode. Proaktivnost je odlika njihovog načina razmišljanja i delovanja, a snalažljivost je jedna od njihovih osnovnih karakteristika.Da li pasivno čekate rešenje i mirite sa sa situacijom ili reagujete smireno i na vreme kako biste obezbedili zdravije okruženje za sebe? Postoje dve vrste…

Read More

Rad na sebi – razvoj interpersonalnih veština – Website Design Article

Interpersonalne veštine predstavljaju alate kojima se služimo u svakodnevnoj interakciji sa drugima. Prisustvo ovih veština bitan je faktor uspeha, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Upravo zato, opravdano je to što njihov razvoj traži predan rad barem dok ih optimalno ne usavršite. Način na koji komuniciramo vremenom postaje navika. Možda ste tokom odrastanja razvili one dobre što je odlično.Sa druge strane, ukoliko su navike koje ste razvili loše, sigurno vam se dešava da ne uviđate zbog čega često…

Read More

Rad na sebi – sticanje novih znanja i veština – Website Design Article

Dinamika savremenog doba više nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Potreba za kontinuiranim radom na sebi i neprestanim profesionalnim razvojem postala je jedna od osnovnih odlika našeg vremena. I to je odlično! Stagniranje izumire. Posao, stručno usavršavanje u jednoj oblasti, određena radna pozicija, jedna funkcija… Više ništa nije permanento i sigurno.Neizvesnost, intenzivne i česte promene, mogućnost outsourcing-a samo su neki od najvećih strahova današnjice. Izostanak ličnog karijernog usavršavanja, učvrščivanja postojećih, ali i razvoja novih veština i znanja, čini da vrlo brzo postanete…

Read More

5 korisnih blogova za menadžere ljudskih resursa – Website Design Article

Ukoliko je menadžment ljudskih resursa polje vašeg interesovanja sigurni smo da volite neprestano da budete u toku sa novinama koje preplavljuju datu oblast. Imate sreće! Danas postoje brojni tekstualni i audio-vizuelni sadržaji dostupni potpuno besplatno. Administrativni deo je olakšan. IT industrija doprinela je tome da svako evidentiranje ili kreiranje baze podataka o zaposlenima više ne predstavlja problem.Ipak, ostaje ono što nas povezuje.Komunikacija, osobine ličnosti, timski rad, kreiranje prijatne radne atmosfere, rešavanje konflikata. Njih ne možemo ubaciti u program, izračunati ili…

Read More

Rad na sebi – Jačanje samopouzdanja – Website Design Article

Samopouzdanje se odnosi na način na koji posmatramo i opisujemo sebe. Ono predstavlja mišljenje koje imamo o sebi, a ujedno i vrednost koju dajemo sebi kao osobi. Iako je pozitivno mišljenje o nama samima uvek povezano sa dosadašnjim dostignućima, većina uspešnih ljudi nije u mogućnosti da objasni na kojim tačno temeljima počiva njihovo samopouzdanje niti kojim su ga metodama razvijali. Samouverenost je preduslov svih poduhvata i ciljeva kojima težimo. Ona nas pokreće i vodi kroz proces samoostvarivanja, a dostiže se…

Read More

HR savet: Strateško upravljanje ljudskim resursima – Website Design Article

Definisanje dugoročnih ciljeva kompanije, određivanje pravca njenog razvoja i predviđanje resursa neophodnih da se postavljeni ciljevi ostvare jesu osnovne smernice kojima svaki menadžer treba da se vodi. Strateški menadžment ljudskih resursa predstavlja sponu između departmana firme zaduženog za ljudske resurse i definisanih postupaka, prednosti i ciljeva firme. Strategija kao način delovanja ispoljava se kroz dva velika polja, interno i eksterno. Najvredniji deo internog upravljanja čine zaposleni. Aktivnosti usmerene na njih jesu upoznavanje i razvoj njihovih sposobnosti, otkrivanje i osnaživanje njihovih slabosti,…

Read More

HR savet: Pohvalom do zadovoljstva zaposlenih – Website Design Article

Pohvala je jedna od najmoćnijih nagrada. Dati pozitivnu povratnu informaciju (feedback) ili pohvaliti nekoga znači podržati i potvrditi zalaganje članova tima. Iako je tačno da zaposleni rade prvenstveno kako bi obezbedili određena finansijska sredstva, sigurno je da će zarad potvrde ili priznanja uvek biti spremni da rade i nešto više. Spremnost da se upute lepa reč i pozitivna kritika ne znači i da ih treba nameniti bilo kada i bez realnog povoda. Efikasnost pohvale na radnom mestu očitava se u…

Read More