komunikologija

Rad na sebi – Proaktivnost – Website Design Article

Najvredniji zaposleni jesu oni koji su proaktivni, koji drže kontrolu nad različitim problemskim situacijama, vešti su u predviđanju i umeju da reaguju preventivno. To su oni koji ne čekaju na odgovore i rešenja, već ih aktivno otrkivaju i sprovode. Proaktivnost je odlika njihovog načina razmišljanja i delovanja, a snalažljivost je jedna od njihovih osnovnih karakteristika.Da li pasivno čekate rešenje i mirite sa sa situacijom ili reagujete smireno i na vreme kako biste obezbedili zdravije okruženje za sebe? Postoje dve vrste…

Read More

Rad na sebi – razvoj interpersonalnih veština – Website Design Article

Interpersonalne veštine predstavljaju alate kojima se služimo u svakodnevnoj interakciji sa drugima. Prisustvo ovih veština bitan je faktor uspeha, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Upravo zato, opravdano je to što njihov razvoj traži predan rad barem dok ih optimalno ne usavršite. Način na koji komuniciramo vremenom postaje navika. Možda ste tokom odrastanja razvili one dobre što je odlično.Sa druge strane, ukoliko su navike koje ste razvili loše, sigurno vam se dešava da ne uviđate zbog čega često…

Read More

Kako do uspešne komunikacije u poslovnom okruženju – Website Design Article

Utvrditi najznačajnije odlike dijaloga u poslovnom okruženju nije lak zadatak. Ipak, osluškujući stanja i potrebe vašeg kolektiva, bliži ste tome da internu poslovnu komunikaciju ojačate i podignete na viši nivo. Važno je da otkrijete kakvim ljudskim resursima raspolažete, ali i koje su to interne slabosti koje želite da predupredite. Uspešno poslovno okruženje, između ostalog, karekterišu i kvalitetna verbalna i neverbalna komunikacija. Za početak, osvrnimo se na nekoliko pitanja. Da li vaš kolektiv odlikuje ravnopravna komunikacija? Umete li aktivno da slušate?…

Read More