poslovna komunikacija

Kako do uspešne saradnje sa zahtevnim klijentima – Website Design Article

Hajde da na trenutak stavimo na stranu da je u pitanju odnos sa klijentima. Šta je ono što svaki odnos čini kvalitetnim i funkcionalnim? Kako održavate vezu sa svojim prijateljima? Pomažete im da razjasne nejasnoće i saslušate ukoliko imaju problem, zar ne? Za uspešniji odnos sa klijentima zaslužno je upravo ono što i prijateljski odnos čini boljim.SlušanjeNaučite da aktivno i pomno slušate. To ne traži preteranu pripremu za razgovor koji ćete voditi sa klijentom. Ne dolazite sa predrasudama, očekivanjima ili…

Read More

Kako do uspešne komunikacije u poslovnom okruženju – Website Design Article

Utvrditi najznačajnije odlike dijaloga u poslovnom okruženju nije lak zadatak. Ipak, osluškujući stanja i potrebe vašeg kolektiva, bliži ste tome da internu poslovnu komunikaciju ojačate i podignete na viši nivo. Važno je da otkrijete kakvim ljudskim resursima raspolažete, ali i koje su to interne slabosti koje želite da predupredite. Uspešno poslovno okruženje, između ostalog, karekterišu i kvalitetna verbalna i neverbalna komunikacija. Za početak, osvrnimo se na nekoliko pitanja. Da li vaš kolektiv odlikuje ravnopravna komunikacija? Umete li aktivno da slušate?…

Read More