Na grešakama i pogrešnim procenama se najbolje uči, ali je cena edukacije previsoka, kako gledano u stresu, tako i ona finansijska. Svako od nas ima svoju viziju realnosti koju kreira na osnovu sopstvenih iskustava i uverenja. Percepcija se razlikuje i ono što je nekome povoljno, drugome nije. Dok jedni smatraju da je posao sjajno obavljen i da je kvalitet postignutog visok, drugi veruju sa moglo postići i više.Idealna situacija je kada su obe strane (klijent i digitalna agencija) zadovoljne i…