Samopouzdanje se odnosi na način na koji posmatramo i opisujemo sebe. Ono predstavlja mišljenje koje imamo o sebi, a ujedno i vrednost koju dajemo sebi kao osobi. Iako je pozitivno mišljenje o nama samima uvek povezano sa dosadašnjim dostignućima, većina uspešnih ljudi nije u mogućnosti da objasni na kojim tačno temeljima počiva njihovo samopouzdanje niti kojim su ga metodama razvijali. Samouverenost je preduslov svih poduhvata i ciljeva kojima težimo. Ona nas pokreće i vodi kroz proces samoostvarivanja, a dostiže se…