Hajde da na trenutak stavimo na stranu da je u pitanju odnos sa klijentima. Šta je ono što svaki odnos čini kvalitetnim i funkcionalnim? Kako održavate vezu sa svojim prijateljima? Pomažete im da razjasne nejasnoće i saslušate ukoliko imaju problem, zar ne? Za uspešniji odnos sa klijentima zaslužno je upravo ono što i prijateljski odnos čini boljim.SlušanjeNaučite da aktivno i pomno slušate. To ne traži preteranu pripremu za razgovor koji ćete voditi sa klijentom. Ne dolazite sa predrasudama, očekivanjima ili…