Društvene platforme se menjanju iz dana u dan sa ciljem poboljšanja kvaliteta, relevantnosti i tačnosti deljenog sadržaja. U poslednje vreme, čelnici društvenih mreža se okreću ka etičkim pitanjima, rešavaju goruće probleme i trude se da preoblikuju svoje platforme kako bi bile bezbedno okruženje za sve korisnike. Šta sve možemo da očekujemo u 2019. i narednim godinama? Kao prvo, vidimo da su sve češći primeri zabrane sadržaja – Instagram sada zabranjuje sadržaj koji promoviše samopovređivanje, YouTube zabranjuje kanale koji se bave…